Wat kan ik doen?

U kunt aan ons uw mening geven!

Er is een klankbordgroep ingesteld door de projectontwikkelaar. In deze groep zitten verschillende mensen uit verschillende delen en gelederen van de wijken Lombok en Heijenoord. Ook heeft de projectontwikkelaar verschillende “experts” gevraagd deel te nemen. Deze experts zijn medestanders van de projectontwikkelaar.

De leden van de klankbordgroep willen graag serieus met elkaar een ontwerp voor de invulling van het terrein van de shopbak maken. Alleen zij worden gestuurd, tegengewerkt en zijn niet vrij in hun idee├źn. De projectontwikkelaar en zijn “experts” sturen het proces systematisch richting een fullservice supermarkt.

U kunt ons steunen tegen het te grote plan van de supermarkt.

Op dit moment kunt u ons steunen door reacties op de website plaatsen.

Wij zitten niet stil, we zijn bezig met serieuze en realistische varianten van de invulling van het terrein. Zodra deze klaar zijn komen deze op de site en vragen we u ons uw mening.