Distributie-planologisch-onderzoek supermarkt Utrechtseweg: onrealistisch!

De gemeente Arnhem heeft aan het bureau Droogh Trommelen en partners in 2010 de opdracht gegeven voor de uitvoering van een dpo (distributie-planologisch-onderzoek). In het dpo wordt ingegaan op een haalbare en gewenste omvang van een supermarkt en het overige aanbod op de hoek van de Utrechtseweg en de Oranjestraat. Zie hier voor het dpo.

In het dpo worden diverse aannames gedaan ter ondersteuning van de ondergrondse supermarkt. Wij vinden de argumenten onjuist of onvoldoende.

  • Volgens de Nota Herijking Detailhandelsbeleid 2008 is een supermarkt in Arnhem Noord ten zuiden van de spoorlijn alleen rendabel als één van de supermarkten aan de Amsterdamseweg (Lidl of Jumbo) wordt verhuisd naar een nieuwe locatie onder de spoorlijn (substitie genaamd). In de dpo wordt dit uitgangspunt als niet onderbouwd afgewezen en dus niet meegenomen. Hierdoor is naar onze mening de dpo niet realistisch en een supermarkt op de locatie Lombok niet rendabel.
  • De buurtwinkel Vonk en de wijnhandel Rob Peters worden geacht te verhuizen naar de nieuwe ondergrondse supermarkt. Het verhuizen is naar onze mening ook niet realistisch. Beiden winkels zitten al vele jaren op dezelfde locatie en zijn in een nieuwe locatie altijd veel duurder uit! De Spar is na de komst van een ondergrondse supermarkt volgens het dpo economisch niet meer rendabel. De kleine middenstand delft het onderspit!
  • In de argumentatie gaat het bureau tevens uit van nieuwbouw in zowel het Hoogstedegebied als in Arnhem Buiten. Aan de Hoogstedelaan worden in 2012 maximaal 18 woningen gebouwd (nog niet zeker of het doorgaat) en de overige 56 huizen zijn nog niet gepland. Het is niet duidelijk waar deze bewoners gaan winkelen: bij de AH in Oosterbeek of de SPAR in Lombok. Oosterbeek is met z’n vele goede winkels, eenvoudig te bereiken, veel parkeermogelijkheden een aantrekkelijke keuze.
  • Indien er wordt gebouwd in Arnhem Buiten dan zal het zeker pas na 2020 zijn. Bron: Ontwerpstructuurvisie Arnhem 2020 (blz 123).

Conclusie: er zijn onvoldoende argumenten om een nieuwe (ondergrondse) supermarkt te rechtvaardigen.

 

Ondergrondse supermarkt economisch rendabel?

Volgens de Nota Herijking Detailhandelsbeleid 2008 van de gemeente (blz. 15) is een supermarkt in Arnhem Noord ten zuiden van de spoorlijn alleen rendabel als één van de supermarkten aan de Amsterdamseweg (Lidle of Jumbo) wordt verhuisd naar een locatie onder de spoorlijn.

De voormalige Super de Boer is net omgebouwd tot Jumbo! De supermarkten zitten nu op een zeer rendabele locatie in het centrum en zullen ook daarom zeker niet verhuizen.