Notulen: Ondergrondse supermarkt Utrechtseweg 280/284 (PRJ1202007)

Uit de notulen Vergadering van de Arnhemse Commissie voor Welstand en Monumenten 9 februari 2012

Ondergrondse supermarkt Utrechtseweg 280/284 (PRJ1202007)

Het plan betreft de stedenbouwkundige inpassing voor de realisatie van een ondergrondse supermarkt met maaiveldparkeren achter het gemeentelijk monument De Twee Zuijlen. Cees Maris van bureau Maris Landschapsontwerp & Techniek geeft een presentatie, tevens is ter verduidelijking een maquette aanwezig van Archtitectenbureau D+M (Jurrien de Mik). De commissie wordt om advies gevraagd.

Aandachts- c.q. bespreekpunten:

- ontwikkeling op zich is goed, maar er is zorg over de ruimtelijke kwaliteit;
- uitgangspunten architectuur en stedenbouw scherp formuleren;
- keuzes voor het totale gebied worden gemist;
- context met omringende bebouwing wordt gemist;
- het hof is teveel een parkeerterrein;
- parkeerterrein doet afbreuk aan de villa met heringerichte tuin, contrast hiertussen is nu veel te groot;

Verslag
- parkeerterrein moet beter qua sfeer en inrichting;
- meer relatie nodig tussen villa met tuin en het parkeerterrein, sferen meer bij elkaar brengen;
- wat is de hiërarchie tussen voortuin en ontsluitingsweg ?
- entree supermarkt is nogal verstopt, onderzoek de mogelijkheid om het bestaande witte gebouw hierbij te betrekken;
- aandacht voor subtiele vorm van reclamevoering, dus geen toegangsweg met veel reclame;
- functie doorsteek Oranjestraat, hoe wordt deze ingericht?
- aanwezigheid andere dagwinkels op het terrein.

Nadat de vragen c.q. opmerkingen zijn besproken komt de voorzitter tot onderstaande conclusie:
- het is een vitale ingreep voor de buurt;
- een integrale visie van het gehele terrein ontbreekt, er is meer kwaliteit nodig;
- kwaliteit parkeerterrein onvoldoende;
- suggestie te onderzoeken of het mogelijk is het bestaande witte gebouw bij de bouwkundige opgave te betrekken;
- de nadere uitwerking van de architectuur moet de commissie gaan overtuigen.

Samengevat: het plan is niet akkoord, er is nog een flinke slag te maken. Voor verdere behandeling wordt het plan wel doorverwezen naar de kleine commissie, waar specifieke extra vakkennis (met name landschap) van de commissie zal worden ingezet.