Kleine Welstandscommissie keurt voor 2e keer ontwerp ondergrondse supermarkt af.

Op 7 mei 2012  heeft de kleine welstandscommissie zich, na aanpassingen van het ontwerpbureau, voor de tweede keer gebogen over het bovengrondse ontwerp van de ondergrondse supermarkt (de stedelijke inpassing van parkeren en groen rondom het gemeentelijk monument de villa). De conclusie is wederom een negatief advies!

Enkele uitspraken zijn “te groot voor dit concept voor deze beperkte ruimte”, “te zwaar programma op binnengebied, dit is elke keer het knelpunt” en “deze plek is niet geschikt voor supermarkt”.

De vorige keer was de opmerking van de commissie: “te veel grijs en te weinig groen’. De groendeskundige van de commissie gaf voor de tweede keer aan “het groenplan in het totale plan is niet realistisch, de groeiruimte is te beperkt” “en  “plek is niet geschikt voor supermarkt”. Het burgerlid van de commissie gaf aan weinig positief te zijn in dit plan “dit soort ontwikkelingen moet je niet achter huizen plaatsen”.

De commissie hecht veel waarde aan het groen en gaf duidelijk aan dat het concept te groot is voor deze locatie; minder parkeerplekken en meer groen.

De normen geven op basis van de oppervlakte van de supermarkt een minimaal aantal benodigde parkeerplekken. Indien deze er niet kunnen komen gaan de mensen in de buurt parkeren (overlast). Als ze er niet kunnen komen dan kan het plan dus niet doorgaan.

Wederom een negatief advies dus; hier kan de gemeente toch niet omheen!

 

 

 

 

 

Grote commissie Welstand en Monumenten keurt plan supermarkt af.

Op 9 februari 2012 heeft de grote commissie Welstand en Monumenten het stedenbouwkundig plan van de ondergrondse supermarkt met bovengronds parkeerterrein rond het gemeentelijk monument de villa Twee Zuilen afgekeurd.

”Het is een vitale ingreep voor de buurt” en ”Een integrale visie van het gehele terrein ontbreekt, er is meer kwaliteit nodig” waren enkele van de vernietigende opmerkingen. De grote commissie heeft het onderwerp doorverwezen naar de kleine commissie voor verdere behandeling. Meer info in het verslag van de commissie.