‘Tot nu toe is de ondergrondse supermarkt niet meer dan een duiventil in mijn tuin’

Hoe zit het nu precies met die ondergrondse supermarkt? Komt ‘ie er nu wel of niet? Hebben wij als buurtbewoners er nog iets over te zeggen? Buurtbewoner en oud-wethouder van Arnhem Winfried Lemmens weet veel over plannen en procedures. In een interview legt hij uit wat de status is van het plan en welke procedures doorlopen moeten worden.

Er komt dus een supermarkt in Lombok.
‘Die is er al. Het is een kleintje en die heet Spar.’

Maar burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een ondergrondse supermarkt komt aan de Utrechtseweg, op het terrein van garage Hegeman.
‘Zoiets moet via een bestemmingsplan en daarover beslist de gemeenteraad.’

Ligt er dan nog geen bestemmingsplan?
‘Er is een bestaand bestemmingsplan. Het idee van de projectontwikkelaar past daar niet in. Hij heeft meer oppervlakte nodig dan de garage had – hij heeft het over 1.800 vierkante meter – en dat past niet in het bestaande bestemmingsplan. B en W hebben op basis van hele globale gegevens gezegd dat ze mee willen werken aan de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan. Ze hebben daarbij aangegeven dat Arnhem geen stuiver wil meebetalen, alles komt voor rekening van de ontwikkelaar.’

En die zegt dat alles al in kannen en kruiken is.
‘Die illusie heeft hij inderdaad gewekt. Hij heeft gezegd: Dit is het plan, B en W hebben besloten dat het er komt en er gaat geen centimeter vanaf. Maar wat hij met ons communiceert, heeft de status van privégesprekken. Het is net zoiets als wanneer ik met mijn buurman praat over het feit dat ik een duiventil in mijn tuin wil bouwen. Meer status heeft het niet. De projectontwikkelaar zet de buurt daardoor constant op het verkeerde been. Het is een particuliere grondeigenaar die besloten heeft iets op zijn terrein te tekenen. Dat mag. Maar meer is het niet.’

Toch is er al met de sloop begonnen. Mag dat?
‘Het is niet gebruikelijk al te slopen voordat er een nieuw bestemmingsplan is. Maar het college van B en W kan toestemming geven voor sloop als er bijvoorbeeld asbest is aangetroffen. En dat was hier het geval.’

Wat gebeurt er als de gemeenteraad instemt met een nieuw bestemmingsplan?
‘Het begint eigenlijk al eerder. De gemeente komt met een ontwerpbestemmingsplan. Daaronder moeten verschillende rapporten en onderzoeken liggen over onder meer leefmilieu, verkeer, een distributie-planologisch plan. Daarop mag iedere betrokkene een zienswijze indienen, een bezwaarschrift. Als iedereen dat heeft gedaan – er staat een termijn van zes weken voor – moeten B en W die bezwaren beantwoorden. Dat wordt aan de gemeenteraad voorgelegd en die moet daar mee akkoord gaan. Als dat zo is, eventueel met aanpassingen die de raad wenst, kan het bestemmingsplan in procedure. Er volgen verschillende stappen en fases die moeten worden doorlopen en dat kan tot aan de Raad van State aan toe. Een dergelijk traject kost meestal een jaar of twee. Mocht uiteindelijk de Raad van State toestemming geven, dan wordt het bestemmingsplan van kracht en kan de supermarkt gebouwd worden.’

Wanneer komt dat ontwerpbestemmingsplan?
‘De gemeente is daar nu mee bezig en ze hopen het eind augustus, begin september klaar te hebben.’

Hoe weet ik wanneer het er is, zodat ik mijn bezwaar (zienswijze) in kan dienen?
‘Via de huis-aan-huisbladen bij de openbare bekendmakingen op de gemeentepagina. Of via Arnhem Mail. Daarop kun je je gratis abonneren via www.arnhem.nl. Je kunt daar bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen aanvinken. Daar staat ook precies wat zienswijzen zijn, hoe je die moet indienen, bij wie en wanneer.’

Nou is er een club in de buurt die bijvoorbeeld posters en flyers heeft verspreid. Wat is dat voor club?
‘Dat is een groep betrokken buurtbewoners die namens zichzelf bij elkaar komt en elkaar en andere buurtbewoners zo goed mogelijk op de hoogte probeert te houden van de ontwikkelingen. Het is geen officiële stichting of zo, maar een groep vrijwilligers die buren wil helpen en bijstaan en correctie wil aanbrengen op de voorlichting die de projectontwikkelaar tot nu toe heeft gegeven. Ook wil deze groep de politiek mobiliseren en goed op de hoogte brengen.’

Kan ik me bij die club aansluiten?
‘Ja, de groep zet relevante stukken en informatie op een website, die daarvoor speciaal in het leven geroepen is: www.ondergrondsesupermarkt.nl. Ook kunnen buurtbewoners hun e-mailadres achterlaten bij info@ondergrondsesupermarkt.nl. Als er nieuws te melden is, wordt dat rondgemaild.’

 

 

 

 

Help! Een supermarkt in mijn achtertuin!

Projectontwikkelaar Arthur Armstrong wil een ondergrondse supermarkt vestigen op het terrein van de voormalige garage Hegeman aan de Utrechtseweg. De supermarkt ondergronds, de auto’s op 72 parkeerplaatsen op maaiveld. En een laad- en losplaats, ook bovengronds.

De supermarkt moet vooral bezoekers trekken uit de omliggende wijken. Dat brengt veel verkeersbewegingen met zich mee. De bezoekers worden geacht via de Utrechtseweg het terrein op te rijden en het via dezelfde weg weer te verlaten. Dat levert gegarandeerd verkeersoverlast op. Op zowel de Oranjestraat, die nu al tijdens de spits van boven tot beneden en terug geheel volstaat (zie foto) en op de Utrechtseweg. Dit zijn juist twee wegen die de gemeente Arnhem wil ontlasten.

En wat te denken van Onderlangs? Ook daar staat in de spits nu al een file die begint óp de Nelson Mandelabrug en eindigt bij de verkeerslichten bij het Rijnhotel! Kunnen de mensen van de Hulkesteinseweg straks de overvolle Utrechtseweg nog wel opdraaien? En hoe moet het met de Alexanderstraat, als mensen vanaf daar de Oranjestraat niet meer op kunnen? En dat heeft weer consequenties voor de Wilhelminastraat.

Wat brengt dat voor stankoverlast met zich mee? En fijnstof? En herrie? Vragen waar we nog geen antwoord op hebben.

Op dit moment is het betreffende terrein tussen de Oranjestraat, Alexanderstraat en Wilhelminastraat een oase van rust; zowel overdag als ’s avonds.

Er komt meer overlast. Zoals af- en aanrijdende (vracht)auto’s naar en van het parkeerterrein, ventilatoren die dag en nacht staan te loeien, achteruitrijdende – dus piepende – vrachtwagens, winkelwagentjes met hun herriemakende wieltjes over de parkeerplaats, lantaarns die ’s avonds en vermoedelijk ook ’s nachts het parkeerterrein verlichten. En dat zes dagen per week van 6 uur ’s ochtends tot 10 uur in de avond. En vergeet de wekelijkse koopzondag van 4 uur ’s middags tot 8 uur ’s avonds niet!

Dan hebben we het nog niet eens gehad over de natuur. Het terrein grenst aan tuinen van bewoners in de Oranjestraat, Alexanderstraat, Wilhelminastraat en Utrechtseweg. Tuinen waar tijdens de schemering vleermuizen vliegen. Alle Nederlandse vleermuizen zijn beschermde dieren. Tuinen waar egels rondscharrelen en de in Nederland tamelijk zeldzame wijngaardslakken voorkomen. In Nederland wordt deze soort beschermd door de flora- en faunawet. Waar moeten deze dieren heen?

Daarom willen wij geen ondergrondse supermarkt in onze achtertuin! Wel een mooie vlindertuin, of een sportveldje, of…..

Wij hebben al een aantal alternatieven voor de locatie bedacht. Wilt u meedenken over alternatieven? Klik dan op het kopje alternatieven op deze site en schrijf uw idee op!

En bedenk goed: ER IS NOG NIETS BESLIST!! Er is een sloopvergunning afgegeven, meer niet! Er moeten nog talloze procedures doorlopen worden. Desnoods tot aan de Raad van State! We kunnen dus ons protest laten horen en ons verzetten tegen deze shopbak. Laat als buurtbewoner je e-mailadres achter om op de hoogte te blijven op info@ondergrondsesupermarkt.nl