Een shopbak in 2016?

Begin februari 2012 kregen verschillende bewoners in de wijk Lombok een brief over een informatiebijeenkomst vanwege een mogelijke supermarkt aan de Utrechtseweg 280-284. Inmiddels zijn we bijna drie jaar verder en het terrein is nog steeds leeg.

Er is wel ontzettend veel gebeurd in die jaren. Gesprekken met de lokale politieke partijen, behandeling welstandscommissie, actievoeren wijkfeest 2012, goedkeuring door B&W, indienen 142 zienswijze, het Shopbak lied, het wildbreiwerk,  de tumultueuze bijeenkomst in het Elektrum, ons alternatief “Shopbak Plaza”, de 4-voudige behandeling in de Raad Arnhem en tenslotte de stemming op 21 mei 2013; 25 tegen en 11 voor: het doek voor de Shopbak valt. Maar zoals zo vaak, eindigen hiermee niet de pogingen van een projectontwikkelaar. Er kwam, onder druk van de gemeente, een Klankbordgroep.

Sinds begin 2014 is het op onze website stil omdat er, behalve de activiteiten van de Klankbordgroep, weinig bij de gemeente en in de Raad gebeurd. Maar daar is sinds november verandering in gekomen. De Klankbordgroep heeft het afgelopen jaar haar werk verricht en de projectontwikkelaar doet een nieuwe poging.

De projectontwikkelaar heeft uit de Klankbordgroep zijn eigen conclusies getrokken, heeft de resultaten gepresenteerd en heeft een overleg (zonder bevredigend resultaat) met enkele politieke partijen gehad. Ergens in oktober 2014 heeft hij contact gezocht met de gemeente. In november heeft er een overleg tussen wethouder Mink en de projectontwikkelaar plaatsgevonden.  In dit overleg heeft de wethouder aangegeven met de verschillende betrokken groepen in gesprek te willen. De wethouder wil hiermee de verschillende argumenten horen zodat hij deze aan de voorkant van het project mee kan geven voor uitwerking. 15 januari spreekt de wethouder met de Klankbordgroep en daarna uiteraard ook met het platform “Geen shopbak in Lombok”. Inmiddels is die datum ook afgesproken.

Wij hebben alle vertrouwen in deze nieuwe verfrissende aanpak van de wethouder.

 

Reacties zijn gesloten.