Waar staan we nu?

Eerst nog even ons standpunt: we willen dat er onze wijk Lombok een wijksupermarkt blijft. Dat standpunt hadden we en hebben we nog steeds, dat is niet veranderd. Maar we willen niet dat er een grote supermarkt komt dat veel meer verkeer aantrekt van buiten onze mooie wijk. Uiteraard mag deze wel groter zijn dan de huidige SPAR (ca. 350 m2 BVO).

Hoe ziet het nieuwe ontwerp van de shopbak van de ontwikkelaar er uit? Dat is iets wat wij eigenlijk ook zouden willen weten. Op basis van de eisen van de Klankbordgroep is een programma van wensen opgesteld en een eerste schets. Wat wel duidelijk is dat er sprake is van bovengronds winkelen en ondergronds parkeren. Dat is tenminste positief en scheelt in de overlast voor de omliggende bewoners.

De eerste schets van februari 2014 (links) was vaag en de precieze contouren waren niet aanwezig. Het meest recente schetsontwerp van nov 2014 (rechts) geeft iets meer duidelijkheid. Duidelijk is wel dat de doorsteek naar de Oranjestraat en de ingang van de supermarkt veel overlast zal betekenen voor de bewoners aan de Oranjestraat. Het is nog steeds een schets; naar onze mening onvoldoende concreet om een nieuw planningsproces te starten.

De omvang van deze megasupermarkt is nog steeds te groot; een dergelijke supermarkt heeft de grootte van een supermarkt voor meerdere wijken bij elkaar. En de Heijenoorders  gaan veel al naar de drie supermarkten rondom de Amsterdamse weg. Bewoners van Klingelbeek/Hoogstede gaan dit op dit moment naar de supers in Oosterbeek; daarna zullen ze voor hun weekboodschappen per auto naar Lombok komen. Daarnaast is er recent een super bij het station bij gekomen en komt er in 2015 een supermarkt in het centrum bij (Bartokblok).

Onevenredig overlast

De wijk wordt al jaren geplaagd door parkeeroverlast en files in de Oranjestraat. Het staat op nummer 1 van de op te lossen problemen in onze wijk. De nieuwe HOV verbinding betekent een grotere filedruk op de Oranjestraat vanwege een smallere opstelstrook en omdat de HOV bussen voorrang zullen krijgen. Mede daardoor moeten we zorgen het verkeer niet gaat toenemen en dat de wijksuper niet wordt vergroot tot een super voor drie wijken bij elkaar. Nu komt men naar de wijksuper met de fiets of lopend. Een megasupermarkt wordt gebruikt voor de weekboodschappen. Hierdoor zullen veel bezoekers met de auto komen.

En hoe zit het verder met een oplossing voor het fijnstofprobleem. Door de publicaties van de afgelopen jaren is het een zwaarwegende bedreiging voor de gezondheid en vooral kinderen.

Overlast toegang Oranjestraat

Vanaf de Oranjestraat moet de supermarkt goed bereikbaar zijn, zeker om ook de overige middenstanders met de supermarkt te verbinden. Om overlast voor de direct aanwonenden te beperken moet de toegang tot de doorsteek worden beperkt tot voetgangers.

Overlast aanliggende percelen onderzijde Oranjestraat

Deze bewoners hebben de meeste overlast van een supermarkt in hun “achtertuin”; we gaan er vanuit dat die overlast kan worden opgelost in constructief overleg met wethouder en ontwikkelaar.

Tenslotte

We hebben alle vertrouwen in de nieuwe aanpak van het College en de Raad waardoor er gezamenlijk een door ieder gedragen plan ontwikkeld kan worden waar een vergrote wijksupermarkt een goede verkeerskundige en stedenbouwkundige inpassing krijgt.

 

 

 

 

Een shopbak in 2016?

Begin februari 2012 kregen verschillende bewoners in de wijk Lombok een brief over een informatiebijeenkomst vanwege een mogelijke supermarkt aan de Utrechtseweg 280-284. Inmiddels zijn we bijna drie jaar verder en het terrein is nog steeds leeg.

Er is wel ontzettend veel gebeurd in die jaren. Gesprekken met de lokale politieke partijen, behandeling welstandscommissie, actievoeren wijkfeest 2012, goedkeuring door B&W, indienen 142 zienswijze, het Shopbak lied, het wildbreiwerk,  de tumultueuze bijeenkomst in het Elektrum, ons alternatief “Shopbak Plaza”, de 4-voudige behandeling in de Raad Arnhem en tenslotte de stemming op 21 mei 2013; 25 tegen en 11 voor: het doek voor de Shopbak valt. Maar zoals zo vaak, eindigen hiermee niet de pogingen van een projectontwikkelaar. Er kwam, onder druk van de gemeente, een Klankbordgroep.

Sinds begin 2014 is het op onze website stil omdat er, behalve de activiteiten van de Klankbordgroep, weinig bij de gemeente en in de Raad gebeurd. Maar daar is sinds november verandering in gekomen. De Klankbordgroep heeft het afgelopen jaar haar werk verricht en de projectontwikkelaar doet een nieuwe poging.

De projectontwikkelaar heeft uit de Klankbordgroep zijn eigen conclusies getrokken, heeft de resultaten gepresenteerd en heeft een overleg (zonder bevredigend resultaat) met enkele politieke partijen gehad. Ergens in oktober 2014 heeft hij contact gezocht met de gemeente. In november heeft er een overleg tussen wethouder Mink en de projectontwikkelaar plaatsgevonden.  In dit overleg heeft de wethouder aangegeven met de verschillende betrokken groepen in gesprek te willen. De wethouder wil hiermee de verschillende argumenten horen zodat hij deze aan de voorkant van het project mee kan geven voor uitwerking. 15 januari spreekt de wethouder met de Klankbordgroep en daarna uiteraard ook met het platform “Geen shopbak in Lombok”. Inmiddels is die datum ook afgesproken.

Wij hebben alle vertrouwen in deze nieuwe verfrissende aanpak van de wethouder.