Huidige situatie shopbak terrein

Huidige situatie Hegeman terrein

Het terrein bestaat uit meerdere percelen met hun eigen beperkende bestemmingen. Alleen op het voormalige Hegeman terrein mag gebouwd worden (binnen de grenezen van het bestemmingsplan). Het resterende deel van het terrein mag niet worden bebouwd.

De gebouwen op het binnenterrein tussen de Oranjestraat en de Utrechtseweg zijn door de ontwikkelaar grotendeels gesloopt, terwijl het overgrote deel van de begroeiing is gekapt. Alleen de vroegere showroom aan de Utrechtseweg en het gemeentelijk monument Villa De Twee Zuylen staan nog overeind. Beiden zijn in deplorabele staat. Voor het overige is het een zandvlakte. Deze is in theorie niet openbaar toegankelijk, doch in de praktijk heel gemakkelijk te betreden. Een ongewenst gapend gat in het omringende rustige, kleinschalige woongebied.

Hier de links naar  de optie 1, optie 2 en optie 3.

 

Reacties zijn gesloten.