Alternatieven voor een mega-supermarkt

EEN NIEUWE INVULLING VAN HET SHOPBAKTERREIN

Het braakliggend terrein langs de Utrechtseweg is ons een doorn in het oog. Na het vertrek van garage Hegeman en de sloop van de gebouwen heeft de ontwikkelaar Arthur Armstrong alleen maar plannen ontwikkeld die bij bevolking en politiek onhaalbaar bleken. Ook op dit moment is hij weer bezig met kansloze plannen. Met als gevolg: een langdurige wond in ons woon- en werkgebied.       Als betrokken wijkbewoners hebben wij nu het initiatief genomen om zelf plannen voor het gebied te ontwikkelen. Die willen wij aan de wijk en de politiek gaan voorleggen.

De invulling van een zo centraal in ons leefgebied gelegen locatie is geen sinecure. Er leven in de wijk allerlei ideeën over wat wenselijk en belangrijk is. Daarom hebben wij een drietal opties ontwikkeld. In de komende discussie daarover kunnen uiteraard nog andere mogelijkheden aan de orde komen.

Onze opties zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Het gebied moet primair een belangrijke functie krijgen voor Lombok, Heijenoord en Hoogstede/Klingelbeek. Geen stadsdeel- of stedelijke functie dus.
  • De bebouwing moet passen in de schaal en maat van het omliggende gebied. Dus geen grootschalige landmarks, maar kleinschalige toevoegingen.
  • De invulling moet slechts een beperkte autoverkeer aantrekkende werking hebben. De huidige overbelasting van vooral de Oranjestraat en de Utrechtseweg mag niet nog eens belangrijk worden vergroot.
  • Het is van belang dat een buurtsupermarkt voor de wijk behouden blijft. De huidige SPAR heeft aangegeven binnen ca. 2 jaar te stoppen, onder meer omdat de huidige vestiging aan de Oranjestraat te klein is (300 m2) en bovendien ongunstig gelegen voor parkeren en bevoorrading. Op het shopbakterrein kan een ruimer alternatief worden geboden.
  • De invulling van de locatie zal een stimulans moeten kunnen geven aan de huidige ondernemers in de wijk.
  • De Gebiedsvisie Spoorzone West is leidend voor de nieuwe invulling.
  • Minimaal overlast voor de direct omwonenden; parkeren ondergronds (behalve voor de villa).

Onze alternatieven:

  • Optie 1. Lombok Plaza: een gezellig buurtplein met diverse functies.
  • Optie 2. Buurtsuper Hegeman
  • Optie 3. Buurtsuper Hegeman Plus

De opties 2 en 3 beslaan vrijwel alleen het Hegemanterrein. De veel completere optie 1 neemt ook het terrein van de villa De Twee Zuylen mee.

Hier de links naar  de huidige situatie, optie 1, optie 2 en optie 3.

 

Reacties zijn gesloten.