Dossier Fijnstof

Fijnstof wordt steeds meer beschouwd als een groot risico voor de volksgezondheid. Maar wat is eigenlijk fijnstof, waarom is het een risico, wat doet de gemeente tegen fijnstof en wat heeft het met de shopbak te maken?

In dit artikel alles over fijnstof. Een levendig artikel waar we de komende tijd meer links naar artikelen, documenten enz zullen plaatsen.

Wat is fijnstof?

Europese norm is achterhaald.

Binnenkort meer …

Wat kan ik doen?

U kunt aan ons uw mening geven!

Er is een klankbordgroep ingesteld door de projectontwikkelaar. In deze groep zitten verschillende mensen uit verschillende delen en gelederen van de wijken Lombok en Heijenoord. Ook heeft de projectontwikkelaar verschillende “experts” gevraagd deel te nemen. Deze experts zijn medestanders van de projectontwikkelaar.

De leden van de klankbordgroep willen graag serieus met elkaar een ontwerp voor de invulling van het terrein van de shopbak maken. Alleen zij worden gestuurd, tegengewerkt en zijn niet vrij in hun idee├źn. De projectontwikkelaar en zijn “experts” sturen het proces systematisch richting een fullservice supermarkt.

U kunt ons steunen tegen het te grote plan van de supermarkt.

Op dit moment kunt u ons steunen door reacties op de website plaatsen.

Wij zitten niet stil, we zijn bezig met serieuze en realistische varianten van de invulling van het terrein. Zodra deze klaar zijn komen deze op de site en vragen we u ons uw mening.

Oude wijn in nieuwe zakken!

Het is al weer even geleden dat de kerngroep van het platform “Geen shopbak in Lombok” van zich heeft laten horen. We dachten dat de projectontwikkelaar Harm Mensink en Hoogvliet het wel hadden begrepen: de wijk wil geen shopbak in haar buurt!

In mei van dit jaar heeft de politiek geluisterd naar de argumenten van velen (zowel winkeliers als bewoners uit de wijken Lombok en Heijenoord) en is het bestemmingsplan door de gemeenteraad met grote meerderheid weggestemd. En terecht gezien de grote overlast voor de wijk en de concurrentie voor de bestaande winkeliers.

Zoals velen van u inmiddels hebben vernomen onderneemt de projectontwikkelaar een nieuwe poging. Nu door een klankbordgroep samengesteld uit diverse bewoners en winkeliers uit de wijk onder leiding van de ontwikkelaar en zijn adviseur. Zij melden in het begin naar de klanken uit de klankbordgroep te gaan luisteren. Je zou dus een open planproces verwachten maar er wordt niet serieus geluisterd naar de meningen. Ze horen het wel maar luisteren niet. Langzaam wordt duidelijk dat het enige en echte doel is draagvlak af te dwingen voor een fullservice supermarkt. Hier wordt stelselmatig naar toe gewerkt. Oude wijn in nieuwe zakken dus! Ruimte voor een echte discussie over een andere invulling of buurtsuper is er niet.
Dat er ook medestanders zijn voor een supermarkt weten we. Ons uitgangspunt was, is en zal zijn de Gebiedsvisie Spoorzone-West van 2009 waarin de gemeente na intensieve samenwerking met bewoners een beperkte uitbreiding van de winkels in de wijk adviseert.

Wij van “Geen shopbak in Lombok” gaan door met onze actie. We waren en zijn niet tegen een supermarkt in de wijk (we hebben overigens al een SPAR) maar we zijn wel tegen een fullservice supermarkt met grote aanzuigende werking, de nodige geluids-, parkeer- en milieu overlast in de Oranjestraat en overige straten in de wijk en een alles opvretende concurrent voor de huidige middenstanders. De gemeenteraad heeft dat in het begin van het jaar goed begrepen en het plan naar de prullenbak verwezen. En ons standpunt is daarna niet veranderd.
Zoals gezegd: we gaan door met onze actie. Dat zijn we aan onze meer dan 600 medestanders en de hardwerkende middenstanders verplicht.

Voor de duidelijkheid; we zijn voor een buurtsuper
. passend binnen het kader vastgesteld in de Gebiedsvisie Spoorzone-West en maximaal 900m2 bvo;
. waar het aantal parkeerplaatsen voldoet aan de parkeernormen van de CROW publicatie 317;
. die een versterkende werking heeft voor de huidige middenstand;
. waar bovengronds winkelen en ondergronds parkeren plaatsvindt;
. passend binnen het karakter van de wijk;
. met in achtname van de afspraken van 1982 met enkele bewoners van de Oranjestraat en
. geen overlast veroorzaakt voor de direct omwonenden.

Meer informatie over onze actie volgt op korte termijn.