Wildbreiwerk shopbak.

Dat het overgrote deel van Lombok en Heijenoord tegen de shopbak is, dat is inmiddels wel duidelijk. We laten dat weten via onze artikelen en Twitter @SuperLombok.

Daarnaast zijn er verschillende initiatieven ontstaan vanuit de bewoners van de wijken. Een van de bekendste was het shopbak lied. De meest recente is een prachtig wildbreiwerk over het bouwbord.

Wat voor breiwerk hoor ik u al vragen! Wildbreien oftewel Yarn Bombing is een in 2005 ontstane vorm van tijdelijke street art om publieke objecten te versieren, personaliseren en mooier te maken met de kleurrijke breiwerken. Het inpakken van een voorwerp wordt bombing genoemd. Soms heeft het een politieke motief.

Aly Bakker en nog negen dames wilden op een alternatieve wijze laten zien dat ze tegen de shopbak zijn. Ze hebben tijdens 3 avonden in ‘t Huukske de breinaald ter hand genomen en circa 9m2 aan elkaar gebreid. In het weekend van 23 maart is het over het bouwbord gehangen. Na circa 4 dagen is het er vanaf gehaald, waarschijnlijk door de projectontwikkelaar.

Onderaan het kunstwerk hing een pamflet met de volgende tekst

“De tekst ‘in samenwerking met de gemeente Arnhem’ op dit bord stuit op veel weerstand. Het insinueert dat de gemeente Arnhem al een besluit genomen heeft inzake de ondergrondse supermarkt, terwijl dit formeel nog niet zo is. In navolging van alle andere vreedzame acties, die het dorpse en creatieve karakter van onze buurt karakteriseren, is het initiatief genomen om het bord “dicht” te breien. Hier het resultaat.

De tekst is gericht aan zowel B&W, de projectontwikkelaar als de gemeenteraad. Dus raad026: luister aub goed naar de meerderheid van de bewoners van Lombok en Heijenoord en stem tegen de shopbak. Kiezers kiezen geen shopbak (2014)!

Dank aan de dames voor deze kleurrijke actie!

Lawaaioverlast is meer dan kale decibellen

Lawaaioverlast is meer dan kale decibellen, “Stapeling van lawaai wordt onderschat”.

Hiermee start het artikel uit de Volkskrant van 24 april 2012 over de nieuwe pyscho-akoestische aanpak van meten van de heer Loek van Laarhoven (gepensioneerde geluidsexpert van de gemeente Oss).

Een supermarkt aan de Utrechtseweg zal door de bevoorrading (4 a 5 keer per dag vanaf 7 uur ’s-morgens en ook op zaterdag en zondag!) en door geluid van dichtslaande deuren en mensen op het grote parkeerterrein van ruim 70 auto’s voor veel overlast voor de omwonenden zorgen. De omliggende Wilhelminastraat, Alexanderstraat en de Oranjestraat fungeren als een soort klankkast en versterken het geluid dag en nacht.

De wet werkt met 24-uurs gemiddelden en houdt geen rekening met de beleving van mensen. Beleving van geluid is deels een subjectieve waarneming waarbij ook psychosociale factoren een rol spelen. Alleen maar voldoen aan de norm is volgens Van Laarhoven achterhaald. “In stadcentra werkt de wet niet goed en is er volgens de wet niets aan de hand; in de praktijk worstelen gemeenteambtenaren met waslijsten aan bewonersklachten”. Volgens Cristo Padmos, een van de architecten van de Wet geluidshinder kan de methode van Van Laarhoven een uitweg bieden.

De gemeente zal aangeven dat het voldoet aan alle normen. Het gaat ons ook om het verschil; op dit moment is er geen geluidsbron; er wordt nu vanaf het terrein geen geluid geproduceerd. Ook toen garage Hegeman er was, was het geluid minimaal omdat alles zich binnen afspeelde. Een groot parkeerterrein met op- en afrijdende auto’s, aan- en afvoer, karretjes, open en dichtslaande deuren en winkelende mensen bij de dagwinkels zorgt wel voor veel geluid. De overlast voor de omwonenden wordt zwaar onderschat en we verwachten veel klachten als het parkeerterrein er is. Gemeenteraad 026: kies voor kwaliteit van leven, kijk niet alleen naar de normen maar laat de Lombokkers de vogels horen in plaats van auto’s.

Roet is de boosdoener.

In Rozendaal gaat de bouw van de Dorpsschool langs de A12 niet door. Volgens De Gelderlander durfden de coalitiepartijen op basis van een GGD-rapport over de luchtkwaliteit van de bouw af te zien. Onderzoek van GGD en TNO wijst uit dat tegen de hoge roetconcentraties weinig te doen valt. Het onderzoek is gedaan volgens de laatste wetenschappelijke kennis van de kleinste deeltjes. De laatste jaren komen er steeds meer onderzoeken waaruit duidelijk naar voren komt dat de negatieve gezondheidseffecten van roet zwaar onderschat wordt en dat de huidige normen onvoldoende zijn.

In de Oranjestraat is al vele jaren sprake van zwaar verkeersoverlast met overmatige roet uitstoot. Het extra verkeer dat een grote supermarkt aan de Utrechtseweg zal aantrekken vergroot de roetuitstoot logischerwijs, zowel op de Utrechtseweg (Hulkesteinse flat) als de Oranjestraat. De files worden groter en zullen langer duren. Meer verkeer, meer roet is slecht voor de Lombokkers. De gemeente schermt met normen en modellen. Deze normen zijn achterhaald en de modellen geven de nieuwe situatie in de Oranjestraat helemaal niet weer. Gemeenteraad van Arnhem: durf te kiezen voor de mens en maak Lombok niet nog ongezonder!

 

Opwarmavond inspreken groot succes!

 

Afgelopen woensdagavond 13 maart heeft in ’t Huukske de opwarmavond plaatsgevonden. En dat was een succes kunnen we wel zeggen! Een groot aantal bewoners heeft samen met een professionele begeleider gesproken over het hoe en wat inspreken in de gemeenteraad. De onderwerpen waren “tips en trucs”, de inspreekthema’s en de verdeling van de thema’s. Een geslaagde avond die op korte termijn een vervolg krijgt.

In april – mei zal gedurende drie Politieke Maandagen het bestemmingsplan van de shopbak worden behandeld. Eerst door een informatieve bijeenkomst waar we als bewoners massaal zullen gaan inspreken; ook dan verwachten we net zoals in het Elektrum een groot aantal sympathisanten die de actie zullen steunen. Daarna gaat de politiek zelf aan de slag tijdens de meningsvormende Politieke Maandag. Tenslotte zal de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan nemen tijdens de derde en laatste raadsvergadering. Tijdens deze twee bijeenkomsten kunnen we alleen als toehoorders op de publieke tribune plaatsnemen.

We houden u op de hoogte van onze verdere acties.

Opwarmavond in ‘t Huukske: we helpen u inspreken in de raad.

13 maart 19.30 uur, t Huukske.

Het beslissende stadium is aangebroken. Binnenkort gaat de Raad beslissen over het bestemmingsplan voor de shopbak. In principe mag iedereen in 5 minuten de bezwaren mondeling toelichten, ook als je geen zienswijze hebt ingediend. Raadsleden kunnen ook vragen stellen aan de insprekers. De datum van de inspraak staat nog niet vast, maar het zal niet lang meer duren.

Omdat voor de meesten van ons inspreken geen dagelijks werk is, organiseert ons Platform een opwarmavond. Insprekers krijgen “tips en trucs” voor het inspreken aangereikt en zij kunnen concreet oefenen. We worden daarin professioneel begeleid door Peter Smit van het communicatiebureau Actorion uit Velp. Hij werkt geheel belangeloos mee.

Onze wijk heeft via 130 zienswijzen, 600 handtekeningen, het anti-shopbaklied, krantenpublicaties, gesprekken met raadsleden en de wethouder en de massale aanwezigheid in het Electrum laten zien, dat we de shopbak niet in onze wijk willen. Nu het beslissende stadium is aangebroken, gaan we onze acties ook op indrukwekkende wijze afronden door inspraak die klinkt als een klok.

Mensen die willen inspreken, maar ook mensen die nog twijfelen of ze dat wel kunnen of durven, kom voor ondersteuning op 13 maart naar het huiskamercafe van ’t Huukske. We beginnen om 19.30 uur.