Medewerkingsbesluit B&W op onvolledige informatie

 

Diverse bewoners hebben in februari 2012 de gemeente met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur verzocht alle onderliggende onderzoeken te krijgen. Uit het antwoord van de gemeente bleek dat de meeste stukken er nog niet waren en dat de betreffende bewoners geduld zouden moeten hebben tot de indiening van het ontwerp bestemmingsplan. Hieruit kunnen wij slechts afleiden dat ook B&W niet op de hoogte waren van alle onderliggende stukken, toen het besloot medewerking te verlenen aan de bestemmingsplanherziening. De grote vraag is dus hoe B&W medewerking hebben kunnen toezeggen op basis van een incompleet dossier. Het lijkt er dus op dat B&W het zorgvuldigheidsbeginsel behorende bij behoorlijk bestuur niet hebben toegepast.

 

Grond deels van Hegeman!

Dat de projectontwikkelaar niet altijd de waarheid vertelt, dat hebben we het afgelopen jaar wel ervaren. Ook nu weer is de waarheid anders dan ons is voorgeschoteld.

Tijdens de bijeenkomst in het Elektrum afgelopen 30 januari werd aan zowel de projectontwikkelaar als Hoogvliet de vraag gesteld van wie de grond is. Harm Mensink van Arthur Armstrong en een vertegenwoordiger van Hoogvliet waren zeer stellig in hun antwoord “van Hoogvliet ….”. Maar is het wel zo?

Het Kadaster is de instantie die in Nederland de perceelgrenzen en eigendomssituatie in kaart brengt en houdt. Navraag heeft het volgende opgeleverd.

Perceel 5314: Le Batelier Monumenten BV

Perceel 5953: Hegeman

Perceel 5348: Hoogvliet

Wat schetst onze verbazing: 2 van de 3 percelen zijn dus NIET in eigendom van Hoogvliet!

En wie is nu weer Le Batelier Monumenten BV?

Even Googlen levert op dat Le Batelier Monumenten BV gevestigd is op A.Weeninklaan 7 in Oosterbeek. Toevallig ook het adres van Arthur Armstrong! Het wordt met de dag onduidelijker en vreemder. Weer een andere BV naast de al bekende Apollo IX, Imiana Managament BV en Arthur Armstrong BV. We kunnen Arthur Armstrong en Hoogvliet dus niet op hun woord geloven! Zullen ze gemaakte afspraken met bewoners wel nakomen? Kunnen we ze wel vertrouwen?

Maakt het iets uit voor onze bezwaren tegen de shopbak: NEE!

Onze mening is nog steeds dat de gemeente eerder met de buurt en het wijkplatform had moeten praten en mogelijke ontwikkelingen had moeten overleggen. Nu heeft B&W medewerking verleend aan een ontwikkeling zonder te beschikken over voldoende onderbouwende onderzoeken en rapporten. En dat heeft in het politieke en bestuurlijke jargon volgens sommige “onbehoorlijk bestuur”.

Ook onze bezwaren zoals parkeeroverlast, verkeersoverlast, grove aantasting welzijn en karakter van de wijk Lombok, slecht voor de detailhandel, geluidsoverlast enz enz blijven bestaan. En dan noemen we als laatste ons argument nog: we hebben al een SPAR en 7 supermarkten in de nabijheid.

Shopbaklied op bijeenkomst bewoners.

Afgelopen 30 januari heeft er in het Elektrum een bijeenkomst voor de bewoners van Lombok en Heijenoord plaatsgevonden.

De gemeente heeft de bijeenkomst georganiseerd met als doel een eerste reactie te geven op de vele bewaren tegen de komst van de shopbak. Hierbij waren ook veel politieke partijen aanwezig. Zij hebben het ongenoegen van de bewoners nu echt kunnen horen en zien.

Dat het wegnemen van de bezwaren niet is gelukt dat staat in onderstaand artikel van Het Gemeente Nieuws zeer goed beschreven.  Zie Artikel Het Gemeente Nieuws.

Wij als platform “Geen shopbak in Lombok” roepen de nog twijfelende politieke partijen op: Luister naar de bewoners, luister naar uw kiezers en stem tegen de shopbak!