“Rechter remt bouw van winkelcentra af”.

Dit was de kop boven een artikel in het Financieel Dagblad van 19 december 2012. Waar ging het in dit artikel om?

De Raad van State behandelt zienswijzen / bezwaarschriften van burgers en organisaties tegen bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Voor de uitspraak van de Raad van State van 5 december 2012 ging het anders. Bij bestemmingsplanwijzigingen op het gebied van winkelcentra keek de Raad voorheen naar “nut en noodzaak “ en “financieel realistisch”. Nu slaat de Raad een nieuwe weg in. De Raad van State vindt dat met economische conjunctuur effecten rekening gehouden moet worden. In gewoon Nederlands: valt te verwachten dat in tijden van recessie de consument hetzelfde koopgedrag vertoont als voor de recessie of dat hij de hand op de knip houdt? Bovendien moet gekeken worden naar de mate van nieuw koopgedrag van de consument, bv. kopen via internet (sterke in opmars). Het laatste verrassingselement in deze uitspraak is de stelling dat (in dit geval) de gemeente Emmeloord had moeten nagaan of toevoeging van m2 winkeloppervlak niet een ongewenste leegstand gaat veroorzaken bij de al gevestigde bestaande winkeliers.

Deze uitspraak van de Raad van State versterkt de uitgangspunten die te vinden zijn in de Arnhemse “Gebiedsvisie Spoorzone-West (vastgesteld door de Gemeenteraad op 31 mei 2010). Hierin staat dat slechts een kleine uitbreiding aan de Oranjestraat van de Spar gewenst is (van 300 naar 600 m2). Voor een grotere uitbreiding naast de bestaande buurtsuper is, mede vanwege de vele supermarkten rondom Lombok, naar verwachting het bestedingspotentieel te klein! De kleine buurtsuper zal het dan niet overleven!

Hieronder de reactie van onze buurtwinkel Vonk op de tekst hierboven :

Wij denken wel dat we het moeilijk krijgen wanneer zo’n grote supermarkt van 1800m2 met een zeer uitgebreid assortiment op 25 meter van ons vandaan gerealiseerd wordt. Op de levensmiddelen na bestaat hun assortiment uit artikelen die wij ook hebben, zoals: Tabak, tijdschriften, drogisterijartikelen, kantoorart., foto- en kopieer service, batterijen, Lotto, Staatsloterij, bloemen en planten, wenskaarten, zoetwaren en zelfs stomerij service misschien ook nog wel kerstbomen. Qua prijs kunnen we natuurlijk niet op tegen zo’n supermarktreus, concurrentie moet kunnen maar niet op deze manier. We zullen ons moeten gaan specialiseren, maar voor een speciaalzaak is het bestedingspotentieel veel te klein. In ons wijkje Lombok zitten buurtwinkels geen speciaalzaken die vestigen zich in het centrum van de stad. De ondergrondsesupermarkt moet heel veel consumenten aantrekken van buiten de wijk, wanneer ze dat hoogst waarschijnlijk niet gaat lukken omdat er al zeven supermarkten om ons heen liggen, zal over een aantal jaren helemaal geen winkels meer zijn in Lombok en ook geen supermarkt. Maar wij zitten hier al 26 jaar en hebben een best wel grote en trouwe klantenkring opgebouwd en laten ons niet kisten door een ondergrondsesupermarkt (als die komt).

Reactie Hans en Magda Vonk.

 

Wethouder Van Gastel komt naar Lombok!

Buurtbewoners en geïnteresseerden,
de wethouder Van Gastel komt naar onze wijk toe om de bezwaren tegen de shopbak te bespreken. Zij zegt naar onze bezwaren te willen luisteren; we zullen zien!!
B&W heeft het plan gelanceerd zonder het aan ons en ons platform Arnhem-West te vragen). Maar de gemeenteraad beslist en de gemeenteraad alleen.
Komt allen naar het Elektrum, Klingelbeekseweg 45 te Arnhem op a.s. woensdag 30 januari tussen 19.30 – 21.00 uur. 
Ook zullen verschillende gemeenteraadsleden aanwezig zijn. Als zij zien dat we met velen zijn, zullen ze ook meer genegen zijn ons te steunen.
Met velen kunnen we de wethouder laten zien en horen dat we de shopbak niet willen !!
Dus …. komt allen !

Prachtig shopbaklied op video door bewoners Lombok.

Dat veel bewoners de shopbak niet willen dat is door de vele handtekeningen het afgelopen jaar wel duidelijk geworden.  Er zijn ook die op één of andere manier actiever actievoeren tegen de ondergrondse supermarkt. Verschillende bewoners hebben het idee om een actielied te maken ook echt uitgevoerd. En we moeten zeggen: het resultaat is prachtig en professioneel !!

Gemaakt door muzikanten en bewoners van de wijk Lombok:
  • muziek-opname en mix: Maarten Scherrenburg (www.majeur7.nl)
  • filmbeelden: Edwin Buisman
  • foto’s Lombok: Rob Jakobs (www.lombokkers.nl)
  • lied: Erik de Geest / Alex Hanssen
  • zang: Ben, Esther, Ilse, Anne, Erik, Anti-Shopbak-Koor
  • instrumenten: Egbert, Maarten, Ben, Doreen, Anita, Jolanda.