Lombokkers dienen massaal bezwaarschriften in tegen ondergrondse supermarkt

Al 145 zienswijzen binnengekomen bij de gemeente Arnhem

Nu de sluitingstermijn is verstreken waarbinnen er bezwaar kon worden aangetekend tegen de bestemmingsplanwijziging, wordt des te meer duidelijk dat de buurt het plan voor een Megasupermarkt in de gemoedelijke wijk Lombok niet ziet zitten. De gemeente Arnhem wist te melden dat er inmiddels 145 zienswijzen zijn ingediend door zowel bewoners als de lokale middenstand in Lombok. Op een totaal van slechts 800 huishoudens mogen we wel concluderen dat er zeer veel weerstand bestaat tegen de voorgenomen plannen.

Ruim 500 handtekeningen tegen de “shopbak”.
Behalve de zienswijzen worden er bij de buurtwinkel Vonk Totaal nog dagelijks handtekeningen gezet tegen het plan, voor de invulling van het Hegeman terrein, zoals de projectontwikkelaar dit voor ogen heeft. Het aantal handtekeningen is inmiddels ruim de 500 gepasseerd. Deze zullen ter zijner tijd worden aangeboden aan het college van B&W.

Nog geen handtekening gezet? Dit kan nog steeds!