Projectontwikkelaar geschrokken van PvdA enquête

Nadat eerder de SP en Groen Links zich al op hun website kritisch hebben uitgelaten over de ontwikkeling van de ondergrondse supermarkt, publiceerde de PvdA gisteren de resultaten van een buurtonderzoek in Lombok. Uit dit onderzoek blijkt dat een grote meerderheid tegen de komst van de ondergrondse supermarkt is.

Dat de projectontwikkelaar inmiddels nerveus wordt van de groeiende weerstand tegen zijn plan en met name vanuit de politiek, kunnen we afleiden uit zijn overhaaste reactie.
Enkele uren na publicatie werd de meest prominente plek op de website (SuperU) ingericht voor een poging om het PvdA onderzoek te diskwalificeren als onbetrouwbaar. Hiervoor zochten zij hun steun in het handboek van de statistiek waarmee volgens de standaard parameters de steekproefgrootte onvoldoende is voor een betrouwbare uitslag.

Voor het gemak nemen ze bij hun berekening de buurt Hoogstede mee als behorend bij Lombok.
Vervolgens komt er tabel met een wonderbaarlijke optelling van het aantal respondenten waarbij er spontaan 19 verdwijnen in het voordeel van de voorstemmers.


In de SuperU tabel is de onderverdeling van het totaal van 110 adressen:
Voor 18, geen mening 19, Tegen 54 (=totaal 91!!)
De juiste cijfers zijn: Voor 21, geen mening 23, Tegen 65.

Wat SuperU niet bij de conclusie vermeld is dat indien de steekproefgrootte te klein is, dit vooral betekend dat de foutmarge hierdoor omhoog gaat. Wordt standaard uitgegaan van een fout marge van 5%, in het geval van het PvdA onderzoek zou de foutmarge uitkomen op 8,77%.

Hiermee kan men stellen dat op basis van het buurtonderzoek met 95% betrouwbaarheid valt te concluderen dat:

- Tussen de 50,33% en 67,87% tegen de ondergrondse supermarkt is.
- Tussen de 10,33% en 27,87% voor de komst van de ondergrondse supermarkt is.

Met andere woorden nog steeds een meerderheid tegen het omstreden plan.

Overigens ondersteunen de voorlopige resultaten van de handtekeningenactie deze uitkomst, waarbij de helft van de ruim 400 handtekeningen direct uit Lombok afkomstig zijn en de rest uit de omliggende buurten. Je kan nog steeds je handtekening zetten op de handtekeningenlijst bij Vonk Totaal aan de Oranjestraat.

Dat SuperU het zelf niet zo nauw neemt met zuivere statistiek kunnen we ook afleiden uit hun eigen internet enquête op de website van SuperU. Hierbij blijft volledig onduidelijk hoeveel mensen deze hebben ingevuld en waar deze vandaan komen (zijn dit buurtbewoners of b.v. medewerkers van Hoogvliet??) . Het enige wat zeer opmerkelijk is, dat zodra er mensen tegen stemmen er kort daarna mensen voor gaan stemmen opdat het percentage voorstanders ruim in de meerderheid blijft (bij voorkeur boven de 60%).
Dit valt goed te zien in de grafiek die erbij staat. 

 

 

 

 

 

Aanvulling 31-10-12 17:05:
Inmiddels heeft SuperU naar aanleiding van dit artikel zijn cijfers aangepast en een disclaimer bij de poll geplaatst.

Uitslag PvdA Buurtenquête Lombok: 59,1% is tegen de komst van de ondergrondse supermarkt

De PvdA is onlangs in Lombok van deur tot deur geweest om te luisteren naar bewoners en te vragen wat ze van hun buurt vinden. In totaal zijn 110 enquêtes afgenomen. In deze buurtenquête werd ook gevraagd naar de mening van de bewoners over het plan voor de ondergrondse supermarkt. Hieronder kun je de bevindingen lezen.

En dan de plannen voor een ondergrondse supermarkt aan de Utrechtseweg. Bijna 20% is voor, met als argument dat een grote supermarkt handig is, met een uitgebreider assortiment en goedkoper dan de huidige buurtsuper. 21,8% Heeft nog geen uitgesproken mening, maar men is wel bang voor toename verkeersoverlast en zij vinden het jammer voor de buurtsuper als deze zou moeten verdwijnen. Echter  59,1% is tegen de komst van de ondergrondse supermarkt. Toename verkeersoverlast, dreiging  sluiting buurtwinkels (leegstand, banenverlies), verlies ontmoetingsplek in de buurt, genoeg aanbod van andere supermarkten in de omgeving zijn de voornaamste redenen om tegen dit plan te zijn.

Naast de buurtenquête heeft een aantal leden van de PvdA fractie ook tijdens de laatste informatieavond gesproken met o.a. bewoners en ondernemers.  De PvdA-fractie is uiterst kritisch over dit plan en maakt zich ernstig zorgen over de verkeersafwikkeling, de buurtwinkels (leegstand en banenverlies)  en de groene binnenruimte. Ook zet de fractie vraagtekens bij de realisatie van de betreffende supermarkt in relatie tot eerder door de gemeenteraad vastgesteld beleid, te weten het detailhandelsbeleid en de gebiedsvisie Spoorzone-west. De fractie zal deze kritische kanttekeningen zwaar laten wegen bij de bespreking van het nieuwe bestemmingsplan in de gemeenteraad.”

Klik hier voor het volledige artikel op de website van de PvdA

 

Arnhem West kleurt geel

Inmiddels zijn er al 400 handtekeningen gezet tegen de komst van de megasupermarkt in Lombok. Opvallend is dat de steun voor de actie tegen de “shopbak” niet enkel van de direct omwonenden komt maar dat deze breed gedragen wordt in Arnhem West. Op de kaart is goed te zien waar de steun vandaan komt.
(klik op de afbeelding voor een vergroting)

Je kunt nog steeds je handtekening zetten in de buurtwinkel Vonk Totaal

Heb je nog geen handtekening gezet dan kun je dat alsnog doen. De handtekeningenlijsten liggen op de toonbank bij Vonk Totaal aan de Oranjestraat.

 

 

Teken nu bezwaar aan tegen het ontwerp bestemmingsplan!

In de achterliggende periode heeft de projectontwikkelaar de gemeente Arnhem ingehuurd om een ontwerp te maken voor de wijziging van het bestemmingsplan zodat hier een ondergrondse supermarkt gebouwd mag worden.

Het ontwerp bestemmingsplan is op 11 oktober gepubliceerd zodat we tot 21 november de tijd hebben om bezwaar aan te tekenen middels een zienswijze. Binnenkort volgt hier nadere toelichting, een voorbeeld zienswijze,  en zullen we ook een helpdesk opstarten voor de begeleiding en het beantwoorden van vragen bij het opstellen ervan.

Het ontwerp bestemmingsplan en aanvullende informatie is te lezen op de website van de gemeente. Klik hier voor meer informatie over het ontwerp bestemmingsplan

 

 

Garantie voor omgevingschade is wassen neus. Check je rechtsbijstandverzekering!

In onderlinge afspraken tussen het college B&W en de projectontwikkelaar is gesteld, dat mocht het bestemmingsplan door de raad worden goedgekeurd, alle schade die zal ontstaan door de ingrijpende bouwwerkzaamheden voor rekening van de projectontwikkelaar komen. Er is dus geen garantiefonds door de overheid ingesteld voor het claimen van schade aan de woningen. Dit betekent dat bij een niet ondenkbaar faillissement van één van de werkmaatschappijen van de projectontwikkelaar waar dit project is ondergebracht, wij als bewoners met lege handen staan.

Overigens is er toegezegd dat voor aanvang van de werkzaamheden een uitgebreide inventarisatie zal worden gemaakt van alle aangrenzende woningen zodat na afloop duidelijk is welke schade te wijten is aan de ingrijpende bouwwerkzaamheden. In de praktijk betekent dit dat in zo´n geval de projectontwikkelaar aansprakelijk gesteld moet worden en het kan komen tot een rechtzaak. Check dan ook alvast je rechtsbijstand verzekering.

 

Laat je stem ook horen op de website van de projectontwikkelaar

De projectontwikkelaar van de ondergrondse supermarkt heeft in reactie op onze website nu een eigen website gelanceerd. Hierop staat ook een poll volgens welke de meerderheid (van de bezoekers aan de website) voor de komst van de megasupermarkt is.
Ben je net als ons ook tegen de komst van deze megasupermarkt op de geplande locatie klik dan hier en vul de poll in! Je kan deze enquête vinden in de rechter kolom van de website.

 

Enthousiasme over nieuwe supermarkt “ver” te zoeken

Anders dan de Projectontwikkelaar via  een artikel in de Gelderlander wil doen geloven is de tegenstand tegen de nieuwe supermarkt niet hoofdzakelijk afkomstig van direct omwonenden maar wonen deze wijd verspreid in de wijken Lombok, Heijenoord en Klingelbeek. Volgens een inventarisatie van de eerste handtekeningenlijsten is 95% van de tegenstanders niet direct omwonend. Zoals te zien is “signature map”. De project ontwikkelaar mag dan volgens de titel van het éénzijdige artikel logischerwijs “Enthousiast zijn over de nieuwe super”. Bewoners in de wijde omgeving zijn dit overduidelijk niet.

 

Projectontwikkelaar: “Als ik om de hoek zou wonen, zou ik denk ik ook bezwaar maken tegen de supermarkt”

Megasupermarkt is riskant dingDeze opmerkelijke quote van de projectontwikkelaar is te lezen in het artikel dat de Gelderlander publiceerde onder de titel “Megasupermarkt is riskant ding” . Dit naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 11 oktober waar omwonenden op hoogte werden gebracht van de vernieuwde plannen over de Hoogvliet supermarkt.