Actievoeren op wijkfeest groot succes

Afgelopen zondag 16/9 stond het platform tegen de ondergrondse supermarkt met een mooie stand op het wijkfeest Heijenoord/Lombok. We kunnen zeker zeggen dat het een groot succes was!
In slechts een paar uur tijd hebben we ruim 150 handtekeningen opgehaald.
Veelal liepen de mensen spontaan naar de stand toe en ondertekenden meteen onze handtekeningenlijst. In de vele discussies bleken niet alleen de Lombokkers tegen de komst te zijn maar ook bewoners van Heijenoord.
Onze aanwezigheid op de wijkdag heeft duidelijk gemaakt dat we vele medestanders hebben en dat onze actie in beide wijken breed gedragen wordt.
Vandaag is bekend geworden dat de bestemmingsplanwijziging binnenkort bij de gemeente ter inzage ligt en ook via internet in te zien is.  We hebben dan 6 weken tijd om bezwaar te maken door zienswijzen in te dienen. En dan gaan we massaal doen!
We zullen snel aangeven welke acties we de komende tijd gaan ondernemen.
Wordt vervolgd!
De projectontwikkelaaar heeft ons een maand geleden beloofd op korte termijn uit te nodigen voor een “informele” bijeenkomst. Tot nu hebben we nog geen uitnodiging ontvangen.

Aankondiging wijziging bestemmingsplan

Beste Lombokkers,

B&W van Arnhem maken vandaag 19 september 2012 bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan op te stellen voor de locatie  Utrechtseweg 280-284 in Lombok.

Zie hier op de website van de gemeente Arnhem voor de aankondiging.

We gaan zoveel mogelijk zienswijzen indienen om de gemeenteraad te overtuigen dat de ondergrondsesupermarkt een zeer slecht idee en er niet moet komen!

Er is dus nog niets beslist!!

Als we massaal bezwaar maken kan de gemeente niet om ons heen. We hebben jullie steun hierbij hard nodig. Met z’n allen voor een rustig Lombok!

Nadere informatie volgt binnenkort.

Knelpuntenkaart en verkeersafwikkeling in Lombok

Onderstaande toelichting behoort bij de knelpuntenkaart en verkeersafwikkeling in Lombok.
1.   Knelpunt Heijenoordseweg / Gentiaanstraat.
Op dit (entree)punt komen de verkeersstromen vanaf de Amsterdamseweg samen. Over de Heijenoordse weg het westelijke verkeer (A12) dat via het Dorp komt binnenrijden. Over de Gentiaanstraat het verkeer dat uit Noordelijk en Oostelijke richting komt (Burgemeesterswijk, Station, Sonsbeek, Apeldoorn (A50).
Het verkeer op de Heijenoordseweg staat hier te wachten voor de stoplichten Oranjebrug, terwijl het verkeer uit de Gentiaanstraat, komen van links hier probeert in te ritsen.
2.   Knelpunt Oranjebrug
Verkeer komend van beide richtingen kan elkaar hier niet passeren vandaar dat er stoplichten zijn geplaatst zodat afwisselend het verkeer in bedie richtingen over de brug kan rijden. Dit is één van de 16 verkeersknelpunten van Arnhem zoals genoemd in de “Verkenningensnota Bereikbaarheid”  Uitgevoerd door Goudappel Coffen in opdracht van de Gemeente Arnhem.
3.   Sluip en bestemmingsverkeer noord-zuid.
De Oranjestraat is de enige as tussen de radialen Amsterdamseweg en Utrechtsestraat en wordt ook specifiek benoemd in het Verkenningennota:
“Een gevolg van het radialenstelsel in Arnhem Noord is dat een aantal wijken in Arnhem sluipverkeer op de verbindingen tussen de radialen kent. Voorbeelden hiervan zijn de Oranjestraat in Heijenoord/ Lombok en de Emmastraat in het Spijkerkwartier.”
Het gevolg is dat regelmatig de hele Oranjestraat “verstopt” raakt met als gevolg een file in de Oranjestaat tussen Oranjebrug en Stoplichten Utrechtseweg.

4.   Knelpunt Kruising Utrechtseweg/Oranjestraat/Onderlangs  
Door middel van stoplichten wordt het verkeer vanuit 5 richtingen hier bediend. Deze stoplichten zijn een sluis in het verkeer naar westelijk richting (Oosterbeek, Renkum, A50)  en Centrum en Zuid. (Onderlangs, Roermondsplein, Weerdjestraat Nelson Mandela brug (Pleyroute & A325) .
Dit is ook één van de 16 verkeersknelpunten van Arnhem zoals genoemd in de “Verkenningensnota Bereikbaarheid” .
Door de komst van “Arnhem Buiten” en toenemende bedrijfsactiviteit op het Kema terrein zal deze radiaal nog eens extra belast worden.
5.   Toekomstig Knelpunt geplande op- en afrit supermarkt/winkelcentrum
Direct na de “sluis” kruispunt Utrechtseweg/Oranjestraat is de op en afrit van de supermarkt gepland.  Verkeer komen uit westelijk richting zal hier moeten wachten voor het doorgaand verkeer en dit heeft een opstopping van tot gevolg. (in de laatste oplossing van het buro Maris is een voorsorteerstrook voorzien, maar door gebrek aan ruimte kunnen hier maximaal 2 auto´s staan, waardoor alsnog de doorstroming wordt belemmerd en ook het bestemmingsverkeer van en naar de Wilhelminastraat wordt hierdoor geblokeerd.
Vertrekkend verkeer vanaf de supermarkt in oostelijke richting zal moeite hebben om het doorgande verkeer uit oostelijk richting te kruisen. Alternatief wordt vertrekken in westelijke richten en een nieuwe sluiproute Wilhelminastraat/Alexanderstraat te gebruiken (voor verkeer dat richting Heijenoord de wijk wil verlaten. Of doorrijden naar de rotonde Kema en daar om te keren. Zonder extra stoplichten is deze op-/af dus bijna niet uitvoerbaar wat een nieuwe sluiswerking op de belangrijke radiaal tot gevolg heeft. Bovendien zal ook met stoplichten naar verwachting de sluiproute Wilhelminastraat/Alexanderstraat gebruikt worden.
6.  Sluip- en bestemmingsverkeer Zuid Noord.
Zie knelpunt 3. Echter met extra toename van verkeer in deze richting zal met name door knelpunt 9 tot een infarct leiden.
7.  Nieuwe sluiproute zuid-noord
Verkeer komend van de supermarkt zal een nieuwe sluiproute nemen, hierbij de stoplichten op knelpunt 4 ontwijken en tevens profiteren van de voorrangsituatie op knelpunt 8. De rustige buurtstraten Wilhelminastraat en Alexanderstraat worden doorgaande wegen met dezelfde fileproblematiek als de Oranjestraat.
8.  Nieuw knelpunt kruising Alexanderstraat/Oranjestraat
Door de toenemende zuid-noord verkeersstroom, de nieuwe sluiproutes en met name knelpunt 9 zal de doorstroming op bepaalde momenten volledig tot stilstand komen. Verkeer komend vanuit noord moet voorrang verlenen aan verkeer richting noord komend van de Alexanderstraat. Echter verderop in de Oranjestraat is er een verkeersremmer (Knelpunt 9)  waardoor verkeer richting Noord niet de wachtende auto´s richting zuid niet kan passeren.
9.   Knelpunt 9 verkeersremmer bij snackbar
Als verkeersremmers zijn in de wijke een aantal wegversmallingen aangebracht. Bij deze is de versmalling echter, anders dan bij de andere versmallingen, niet breed genoeg om auto´s elkaar te laten passeren. Het verkeer uit beide richting dient hier dus op elkaar te wachten.
10. Toekomstig sluipverkeer noord- zuid =>oost
Verkeer richting oost dat de problematiek van knelpunt 9 wil ontwijken en bij het passeren van de brug in de file komt kan/zal uitwijken en via de oostkant van de wijk rijden en bij knelpunt 8 zich weer voegen in bij het doorgaande verkeer richting stoplichten Utrechtseweg.
11.  Toekomstig sluipverkeer noord zuid=>west/oost
Verkeer richting west dat de problematiek van knelpunt 9 en/of 4 wil ontwijken en bij het passeren van de brug in de file komt zal uitwijken en via de westkant de wijk verlaten via de Wilhelminastraat of Dalweg. Dit wordt momenteel al steeds vaker  gedaan en zal alleen maar toenemen in de toekomstige situatie. Hierdoor zullen ook de Zuidelijke paralelweg, Wilhelminastraat en dalweg een doorgaande weg worden.