Het alternatief

Het alternatief voor de ondergrondse supermarkt is aanwezig!

Door de buurtbewoners van Lombok zijn al verschillende ideeën aangedragen als alternatief voor de supermarkt.

Lombokker Marije Weijers heeft deze ideeën op eigen titel samengevat tot een prachtig concept ontwerp (zie deze website). In dit ontwerp (een eerste aanzet) worden de diverse ideeën samengebundeld: behoud van groen, ruimte voor ondernemen, creëren van parkeergelegenheid en behoud van rust.

Marije zegt “Het voorgestelde ontwerp is het nieuwe werken, het duurzaam werken en het samenwerken”; dit moet de gemeenteraad en B&W toch positief in de oren klinken!

We vragen de gemeente Arnhem hier eens goed naar te kijken. Het is een prachtig alternatief voor een ondergrondse supermarkt die niet nodig is, niet gewenst is en zorgt voor overlast in de buurt.

 

 

Reacties zijn gesloten.