Brief aan gemeente: Utrechtseweg 280-282 Supermarkt ontwikkeling

Arnhem, 20-02-2012

Onderwerp:    Utrechtseweg 280-282 Supermarkt ontwikkeling

Geacht College

Jongstleden 14 en 16 februari bezochten wij de inloop- informatie avonden betreffende de plannen rond het gebied en opstallen Utrechtseweg 280- 282 als direkt betrokkenen aan de Oranjestraat.

Op beide avonden was helaas het onderliggende documentatie materiaal van de concept planvorming niet aanwezig of nog niet voorhanden. Omdat het voor ons niet mogelijk is om tot een afgewogen oordeel met betrekking tot de concept planvorming te komen verzoeken wij U met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur ons de volgende gegevens en documenten ter beschikking te stellen :

 

-        projektnaam en dossiernummer met vermelding van de betrokken gemeentelijke afdelingen en behandelende ambtenaren.

-        De verkeersanalyses cq verkeersstromen van beoogde leveranciers en bezoekers. Aantallen uitgesplitst naar afkomst en bestemming.

-        de luchtkwaliteits rapporten met oa met betrekking tot fijnstof

-        de geluids rapporten mbt het verkeer cq de toename van het verkeer op de Utrechtseweg, en Oranjestraat.

-        De 0 metingen van de huidige situatie aan de Utrechtseweg en Oranjestraat betreffende : geluid – luchtkwaliteit en fijnstof.

-        De verleende sloopvergunning en de tijdsplanning voor de verdere RO en bouwvergunning procedures.

-        Een copie van de besluitvorming van B en W in deze met planning en verdere proces termijnen.

Mochten documenten van deze opsomming thans nog niet beschikbaar zijn dan ontvangen wij deze gaarne direkt na gereed komen.

Hartelijk dank voor de te nemen moeite in deze,

 

Supermarkt gaat ondergronds

Aan de Utrechtseweg in de Arnhemse wijk Lombok komt een nieuwe, ondergrondse supermarkt. Het ontwerp is van D&M architecten adviseurs in samenwerking met landschapsadviseur Bureau Maris. De Oosterbeekse Projectontwikkelaar ArthurArmstrong Vastgoed wil de ondergrondse supermarkt achter de monumentale villa ‘De Twee Zuijlen’ realiseren. De komst van de supermarkt betekent dat de Utrechtseweg ter hoogte van de locatie moet worden aangepast. Burgemeester Wethouders van de Gemeente Arnhem hebben afgelopen week besloten mee te werken aan de komst van de supermarkt.

Bezoekers rijden straks vanaf de Utrechtseweg via een nieuwe toegangsweg naar de supermarkt. Daar parkeren zij hun auto op het dak van de ondergrondse winkel. Via een roltrap daalt de bezoeker vervolgens van het parkeerterrein af naar de ingang van de levensmiddelenzaak. Door het natuurlijke talud ligt het parkeerdek zo’n 2 meter lager dan de meeste omliggende percelen.

De monumentale villa ‘De Twee Zuijlen’ en een voormalig vooroorlogs pompstation worden gerenoveerd. De villa krijgt weer een voortuin en past zo weer in de omliggende bebouwing met villa’s in het groen.

Harm Mensink van ArthurArmstrong Vastgoed verwacht dat de supermarkt eind 2013 wordt geopend.

Bron: Retail Actueel 16 februari 2012

Buurt sceptisch over ondergrondse supermarkt Arnhem

ARNHEM – Buurtbewoners uit Lombok zijn vooralsnog sceptisch over de ondergrondse supermarkt op het terrein van de voormalige Garage Hegeman aan de Utrechtseweg. Er wordt door veel bewoners gevreesd voor het voortbestaan van de kleine middenstanders in de Oranjestraat.

Daarnaast denken veel bewoners dat Lombok te klein is voor een supermarkt van circa 1.800 vierkante meter.

Ontwikkelaar ArthurArmstrong Vastgoed BV uit Oosterbeek denkt dat er voldoende behoefte bestaat door de ontwikkeling van woningen aan de Hoogstedelaan en in Arnhems Buiten.

Bron: De Gelderlander 14 februari 2012

Notulen: Ondergrondse supermarkt Utrechtseweg 280/284 (PRJ1202007)

Uit de notulen Vergadering van de Arnhemse Commissie voor Welstand en Monumenten 9 februari 2012

Ondergrondse supermarkt Utrechtseweg 280/284 (PRJ1202007)

Het plan betreft de stedenbouwkundige inpassing voor de realisatie van een ondergrondse supermarkt met maaiveldparkeren achter het gemeentelijk monument De Twee Zuijlen. Cees Maris van bureau Maris Landschapsontwerp & Techniek geeft een presentatie, tevens is ter verduidelijking een maquette aanwezig van Archtitectenbureau D+M (Jurrien de Mik). De commissie wordt om advies gevraagd.

Aandachts- c.q. bespreekpunten:

- ontwikkeling op zich is goed, maar er is zorg over de ruimtelijke kwaliteit;
- uitgangspunten architectuur en stedenbouw scherp formuleren;
- keuzes voor het totale gebied worden gemist;
- context met omringende bebouwing wordt gemist;
- het hof is teveel een parkeerterrein;
- parkeerterrein doet afbreuk aan de villa met heringerichte tuin, contrast hiertussen is nu veel te groot;

Verslag
- parkeerterrein moet beter qua sfeer en inrichting;
- meer relatie nodig tussen villa met tuin en het parkeerterrein, sferen meer bij elkaar brengen;
- wat is de hiërarchie tussen voortuin en ontsluitingsweg ?
- entree supermarkt is nogal verstopt, onderzoek de mogelijkheid om het bestaande witte gebouw hierbij te betrekken;
- aandacht voor subtiele vorm van reclamevoering, dus geen toegangsweg met veel reclame;
- functie doorsteek Oranjestraat, hoe wordt deze ingericht?
- aanwezigheid andere dagwinkels op het terrein.

Nadat de vragen c.q. opmerkingen zijn besproken komt de voorzitter tot onderstaande conclusie:
- het is een vitale ingreep voor de buurt;
- een integrale visie van het gehele terrein ontbreekt, er is meer kwaliteit nodig;
- kwaliteit parkeerterrein onvoldoende;
- suggestie te onderzoeken of het mogelijk is het bestaande witte gebouw bij de bouwkundige opgave te betrekken;
- de nadere uitwerking van de architectuur moet de commissie gaan overtuigen.

Samengevat: het plan is niet akkoord, er is nog een flinke slag te maken. Voor verdere behandeling wordt het plan wel doorverwezen naar de kleine commissie, waar specifieke extra vakkennis (met name landschap) van de commissie zal worden ingezet.

Ondergrondse supermarkt aan Utrechtseweg Arnhem

ARNHEM – Er komt een nieuwe, ondergrondse supermarkt aan de Utrechtseweg in Arnhem. De gemeente Arnhem heeft daarvoor dinsdag groen licht gegeven. De super moet komen op het terrein van de voormalige Garage Hegeman in de wijk Lombok.

De winkel zal worden gerealiseerd door het bedrijf ArthurArmstrong Vastgoed BV uit Oosterbeek. Bezoekers van de winkel kunnen straks parkeren op het dak van de supermarkt. Een roltrap voert ze naar beneden, de winkel in.

Het is de bedoeling de zaak eind 2013 te openen. ArthurArmstrong is nog in onderhandeling met mogelijke exploitanten

Bron: De Gelderlander 7 februari 2012

 

Arnhem krijgt ondergrondse supermarkt

Op het terrein van voormalig garagebedrijf Hegeman aan de Utrechtseweg in de Arnhemse wijk Lombok komt een nieuwe, ondergrondse supermarkt. Het college van b&w heeft vandaag besloten om medewerking te verlenen aan de realisatie daarvan.

Het initiatief voor de supermarkt is afkomstig van het Oosterbeekse ontwikkelbedrijf ArthurArmstrong Vastgoed BV. De ondergrondse supermarkt komt achter de op het terrein gelegen monumentale villa ‘De Twee Zuijlen’. De komst van het winkelbedrijf betekent dat de Utrechtseweg ter hoogte van de locatie moet worden aangepast, zodat het terrein goed bereikbaar is.

Parkeren op ‘het dak’

Bezoekers rijden straks vanaf de Utrechtseweg via een nieuwe toegangsweg naar de supermarkt. Daar parkeren zij hun auto als het ware op het dak van de ondergrondse winkel. Via een roltrap daalt de bezoeker vervolgens van het parkeerterrein af naar de ingang van de ondergrondse levensmiddelenzaak.

Ondergronds bouwen

Verantwoordelijk wethouder Margreet van Gastel: “Dit initiatief past uitstekend in onze filosofie dat ondergronds bouwen de toekomst heeft. Daarnaast biedt het een prima mogelijkheid om de monumentale villa en omliggende tuin in ere te herstellen. Ook vanuit economisch oogpunt beschouwt het college de realisatie van een nieuwe supermarkt op deze plek als een goede ontwikkeling. Dus een mooi samenspel tussen bouwen, economie en de ambities van Arnhem”

Opening eind 2013

Ontwikkelaar Harm Mensink: “De nieuwe functie voor de monumentale villa wordt momenteel nog onderzocht. Wellicht wordt het een praktijkruimte of een combinatie met wonen”. Verder wordt op het terrein de oorspronkelijke hoekbebouwing van het garagebedrijf geheel gerenoveerd. De twee aanwezige appartementen blijven daarbij gehandhaafd en op de begane grond komt ook een nieuwe winkel. Mensink verwacht dat de supermarkt eind 2013 wordt geopend.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 14 februari a.s. vindt van 19.30 tot 21.30 uur, in de showroom van voormalig garagebedrijf Hegeman aan de Utrechtseweg 282 in Arnhem, een informatiebijeenkomst over deze ontwikkeling plaats.  Tijdens deze bijeenkomst kunt u de plannen voor de supermarkt en voor de aanpassingen aan de Utrechtseweg bekijken. Ook zijn medewerkers van de gemeente aanwezig voor een toelichting en voor het beantwoorden van uw vragen.

Bron: Gemeente Arnhem 7 februari 2012