Gebiedsvisie Spoorzone-West – Gemeente Arnhem

De Gebiedsvisie spoorzone west december 2009 is opgesteld onder begeleiding van Habiforum en met hulp van bewoners, ondernemers en andere organisaties uit het gebied. In verschillende sessies zijn de urgenties en wensen vanuit de wijk en de stad besproken om als basis te dienen voor de gebiedsvisie. Daarnaast zijn ook andere overheden betrokken, zoals het ministerie van  VROM en de Stadsregio.

 

1. De verkeersstroom die normaliter geen herkomst en of bestemming heeft
in Lombok en Heijenoord zou niet door deze verblijfsgebieden moeten
rijden. Uit verkennend onderzoek blijkt dat van het verkeer op de
Oranjestraat nu (7.000-7.500 mvt/etmaal) ongeveer 50-60% wijkgebonden
is. Daarmee is 40-50% van het verkeer over de Oranjestraat (via
Tormentilstraat en via Heijenoordseweg of via Noordelijke Parallelweg)
niet-wijkgebonden verkeer. Echter dit ongewenste verkeer heeft nu
nauwelijks goede alternatieven.

2. In de spoorzone is de winkelvoorziening redelijk op peil. In de
Amsterdamse Hoek is een relatief grote concentratie aan supermarkten
aanwezig. De andere concentratie aan de Oranjestraat heeft een
belangrijke buurtfunctie. In de omliggende projecten 3Noord en Arnhems Buiten wordt de optie open gehouden om een supermarkt toe te voegen. In het huidige Dorp is
al een voor de doelgroep aangepaste kleine supermarkt aanwezig.