• Waar staan we nu?
 • Een shopbak in 2016?
 • Beste Trudy, …
 • Boodschappen steeds meer via internet
 • Alternatieven voor een mega-supermarkt
 • Kleine supermarkten: Spar City Store

Waar staan we nu?

Eerst nog even ons standpunt: we willen dat er onze wijk Lombok een wijksupermarkt blijft. Dat standpunt hadden we en hebben we nog steeds, dat is niet veranderd. Maar we willen niet dat er een grote supermarkt komt dat veel meer verkeer aantrekt van buiten onze mooie wijk. Uiteraard mag deze wel groter zijn dan de huidige SPAR (ca. 350 m2 BVO).

Hoe ziet het nieuwe ontwerp van de shopbak van de ontwikkelaar er uit? Dat is iets wat wij eigenlijk ook zouden willen weten. Op basis van de eisen van de Klankbordgroep is een programma van wensen opgesteld en een eerste schets. Wat wel duidelijk is dat er sprake is van bovengronds winkelen en ondergronds parkeren. Dat is tenminste positief en scheelt in de overlast voor de omliggende bewoners.

De eerste schets van februari 2014 (links) was vaag en de precieze contouren waren niet aanwezig. Het meest recente schetsontwerp van nov 2014 (rechts) geeft iets meer duidelijkheid. Duidelijk is wel dat de doorsteek naar de Oranjestraat en de ingang van de supermarkt veel overlast zal betekenen voor de bewoners aan de Oranjestraat. Het is nog steeds een schets; naar onze mening onvoldoende concreet om een nieuw planningsproces te starten.

De omvang van deze megasupermarkt is nog steeds te groot; een dergelijke supermarkt heeft de grootte van een supermarkt voor meerdere wijken bij elkaar. En de Heijenoorders  gaan veel al naar de drie supermarkten rondom de Amsterdamse weg. Bewoners van Klingelbeek/Hoogstede gaan dit op dit moment naar de supers in Oosterbeek; daarna zullen ze voor hun weekboodschappen per auto naar Lombok komen. Daarnaast is er recent een super bij het station bij gekomen en komt er in 2015 een supermarkt in het centrum bij (Bartokblok).

Onevenredig overlast

De wijk wordt al jaren geplaagd door parkeeroverlast en files in de Oranjestraat. Het staat op nummer 1 van de op te lossen problemen in onze wijk. De nieuwe HOV verbinding betekent een grotere filedruk op de Oranjestraat vanwege een smallere opstelstrook en omdat de HOV bussen voorrang zullen krijgen. Mede daardoor moeten we zorgen het verkeer niet gaat toenemen en dat de wijksuper niet wordt vergroot tot een super voor drie wijken bij elkaar. Nu komt men naar de wijksuper met de fiets of lopend. Een megasupermarkt wordt gebruikt voor de weekboodschappen. Hierdoor zullen veel bezoekers met de auto komen.

En hoe zit het verder met een oplossing voor het fijnstofprobleem. Door de publicaties van de afgelopen jaren is het een zwaarwegende bedreiging voor de gezondheid en vooral kinderen.

Overlast toegang Oranjestraat

Vanaf de Oranjestraat moet de supermarkt goed bereikbaar zijn, zeker om ook de overige middenstanders met de supermarkt te verbinden. Om overlast voor de direct aanwonenden te beperken moet de toegang tot de doorsteek worden beperkt tot voetgangers.

Overlast aanliggende percelen onderzijde Oranjestraat

Deze bewoners hebben de meeste overlast van een supermarkt in hun “achtertuin”; we gaan er vanuit dat die overlast kan worden opgelost in constructief overleg met wethouder en ontwikkelaar.

Tenslotte

We hebben alle vertrouwen in de nieuwe aanpak van het College en de Raad waardoor er gezamenlijk een door ieder gedragen plan ontwikkeld kan worden waar een vergrote wijksupermarkt een goede verkeerskundige en stedenbouwkundige inpassing krijgt.

 

 

 

 

Een shopbak in 2016?

Begin februari 2012 kregen verschillende bewoners in de wijk Lombok een brief over een informatiebijeenkomst vanwege een mogelijke supermarkt aan de Utrechtseweg 280-284. Inmiddels zijn we bijna drie jaar verder en het terrein is nog steeds leeg.

Er is wel ontzettend veel gebeurd in die jaren. Gesprekken met de lokale politieke partijen, behandeling welstandscommissie, actievoeren wijkfeest 2012, goedkeuring door B&W, indienen 142 zienswijze, het Shopbak lied, het wildbreiwerk,  de tumultueuze bijeenkomst in het Elektrum, ons alternatief “Shopbak Plaza”, de 4-voudige behandeling in de Raad Arnhem en tenslotte de stemming op 21 mei 2013; 25 tegen en 11 voor: het doek voor de Shopbak valt. Maar zoals zo vaak, eindigen hiermee niet de pogingen van een projectontwikkelaar. Er kwam, onder druk van de gemeente, een Klankbordgroep.

Sinds begin 2014 is het op onze website stil omdat er, behalve de activiteiten van de Klankbordgroep, weinig bij de gemeente en in de Raad gebeurd. Maar daar is sinds november verandering in gekomen. De Klankbordgroep heeft het afgelopen jaar haar werk verricht en de projectontwikkelaar doet een nieuwe poging.

De projectontwikkelaar heeft uit de Klankbordgroep zijn eigen conclusies getrokken, heeft de resultaten gepresenteerd en heeft een overleg (zonder bevredigend resultaat) met enkele politieke partijen gehad. Ergens in oktober 2014 heeft hij contact gezocht met de gemeente. In november heeft er een overleg tussen wethouder Mink en de projectontwikkelaar plaatsgevonden.  In dit overleg heeft de wethouder aangegeven met de verschillende betrokken groepen in gesprek te willen. De wethouder wil hiermee de verschillende argumenten horen zodat hij deze aan de voorkant van het project mee kan geven voor uitwerking. 15 januari spreekt de wethouder met de Klankbordgroep en daarna uiteraard ook met het platform “Geen shopbak in Lombok”. Inmiddels is die datum ook afgesproken.

Wij hebben alle vertrouwen in deze nieuwe verfrissende aanpak van de wethouder.

 

Beste Trudy, …

Beste Trudy,

Je ingezonden brief in De Gelderlander van 15/2 noodzaakt ons te reageren. Het lijkt in de brief alsof wij tegen een supermarkt zijn maar dat ligt toch anders. Hieronder onze reactie.

Een projectontwikkelaar koopt grond en probeert dat uiteraard rendabel te maken. Daar is niets op tegen. Maar hij loopt hierbij altijd een risico, zijn eigen risico. Het is natuurlijk niet zo dat als iemand een stuk grond koopt dat hij ook meteen bouwrechten zou hebben. Dat bepaalt uiteindelijk de gemeenteraad in het bestemmingsplan.

Goed om van je te vernemen dat de meerderheid van de klankbordgroep tegen is! Tegen een grote fullservice supermarkt wel te verstaan en niet tegen een normale buurtsuper. Wij zelf vinden ook dat we voor de ouderen een buurtsupermarkt in de wijk moeten behouden. Zeker voor de ouderen in de Hulkesteinflat. Maar niet te groot want anders heb we er meer last dan profijt van.

Een supermarkt als trekker en als vervanger van de SPAR vind niemand een probleem. Dus ook wij niet. Maar die supermarkt hoeft niet van “een behoorlijke grootte” te zijn. Het is tenslotte de vervanger van de SPAR (als deze zou verdwijnen). En in Nederland worden ook in deze moeilijke economische tijden nieuwe supermarkten gebouwd: ook supermarkten tussen de 800-1000m2 (zie hier). En die zijn ook rendabel!

Geen enkele winkel in de buurt als de raad een bestemmingsplan wijziging zou afwijzen. Dat is wat je beweert maar is overdreven. Er zijn ook nog Vonk en de wijnhandel Rob Peters die juist door de komst van een te grote supermarkt in hun bestaan worden bedreigd.

Je geeft aan dat er ook mogelijkheden zouden kunnen zijn voor dagwinkels, een restaurant in de villa en zzp ruimtes. Zoals je hebt kunnen zien op onze website is dat ook één van onze eigen opties, dus daar zijn we het over eens.

Dus Trudy … wij willen ook een supermarkt indien de SPAR zou verdwijnen maar we willen de overlast beperken (ook voor de Hulkesteinflat) en zijn dus voor een buurtsuper van max. 900 m2.

Met vriendelijke groet,

Platform “Geen shopbak in Lombok”

Boodschappen steeds meer via internet

Ook een kleine supermarktketen als Jan Linders gaat naast een winkel ook online de boodschappen aanbieden. Zie hier in De Gelderlander op internet.

Steeds meer mensen laten hun boodschappen bezorgen. Het is niet alleen gemakkelijk voor ouderen maar ook voor jongeren die vanwege het drukke leven kiezen voor gemak. Even op internet je boodschappenlijstje invullen en voor een kleine vergoeding krijg je de boodschappen tot aan je keuken thuisbezorgd. Tegenwoordig hebben gelukkig ook senioren steeds meer de beschikking over een pc of tablet.

Naast AH, SPAR, Jumbo, Plus, C1000 dus nu ook Jan Linders voor de online boodschappen.

 

Huidige situatie shopbak terrein

Huidige situatie Hegeman terrein

Het terrein bestaat uit meerdere percelen met hun eigen beperkende bestemmingen. Alleen op het voormalige Hegeman terrein mag gebouwd worden (binnen de grenezen van het bestemmingsplan). Het resterende deel van het terrein mag niet worden bebouwd.

De gebouwen op het binnenterrein tussen de Oranjestraat en de Utrechtseweg zijn door de ontwikkelaar grotendeels gesloopt, terwijl het overgrote deel van de begroeiing is gekapt. Alleen de vroegere showroom aan de Utrechtseweg en het gemeentelijk monument Villa De Twee Zuylen staan nog overeind. Beiden zijn in deplorabele staat. Voor het overige is het een zandvlakte. Deze is in theorie niet openbaar toegankelijk, doch in de praktijk heel gemakkelijk te betreden. Een ongewenst gapend gat in het omringende rustige, kleinschalige woongebied.

Hier de links naar  de optie 1, optie 2 en optie 3.

 

Optie 1: Lombok Plaza

Optie 1. Lombok Plaza

De filosofie achter deze optie is het creëren van een echt ontmoetingspunt, een groen plein. Daar rondom zijn diverse functies gedacht. Dus niet alleen een buurtsupermarkt, die minstens de dubbele oppervlakte kan krijgen van de huidige SPAR. De super is gedacht langs de achterkant van de woningen van de Oranjestraat, die er overigens wat tuin bij krijgen, omdat ze nu wel heel karig bedeeld zijn. Aan het einde van de tuinen van de Alexanderstraat en de Wilhelminastraat denken we aan ruimten voor woon-werkstudio’s, winkeltjes en dergelijke.

De villa krijgt een horeca-functie met een terras aan het plein. In de buurt missen we o.a. een aantrekkelijk restaurant.

Het parkeren vindt deels onder de super plaats en deels voor de villa. Voor de villa wordt het parkeerterrein verlaagd, zodat de villa goed zichtbaar blijft. De bevoorrading vindt plaats via de voorzijde bij de Utrechtseweg.

De hoofdingang van het terrein is aan de Utrechtseweg. De doorgang vanaf de Oranjestraat wordt gehandhaafd om de verbinding met de winkels in de Oranjestraat te realiseren, maar is uitsluitend voor voetgangers. Invulling van het terrein conform Beleidsvisie Spoorzone West.

Hier de links naar  de huidige situatieoptie 2 en optie 3.

 

Optie 2: Buurtsuper Hegeman

Optie 2. Buurtsuper Hegeman

Deze optie beslaat alleen het terrein van de voormalige garage van Hegeman. Daarop wordt een buurtsuper gedacht van maximaal 900 m2(=driemaal huidige SPAR). Dit is mogelijk omdat ook de voormalige showroom bij de super wordt betrokken. Het parkeren vindt ondergronds plaats (40 plaatsen). De super is zó gesitueerd dat ook hier de bewoners van de Oranjestraat enige extra buitenruimte krijgen.

Het terrein van de villa en de villa zelf blijven buiten het plan, maar een horecabestemming zou ook in deze optie een goede kunnen zijn. De entree en de bevoorrading zijn op dezelfde wijze gedacht als in optie 1.

Voor deze variant is geen bestemmingsplanwijziging nodig voor het terrein van de villa.

Hier de links naar  de huidige situatie, optie 1 en optie 3.

Optie 3: Buurtsuper Hegeman Plus

Optie 3. Buurtsuper Hegeman Plus

Optie 3 is nagenoeg gelijk aan optie 2 met uitzondering van het parkeren. Net als in optie 1 wordt verdiept parkeren mogelijk gemaakt voor de villa, waardoor er onder de buurtsuper nog slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen nodig is (één parkeerlaag onder de super).

Voor deze variant is geen bestemmingsplanwijziging nodig voor het terrein van de villa.

Hier de links naar  de huidige situatie, optie 1 en optie 2.

Alternatieven voor een mega-supermarkt

EEN NIEUWE INVULLING VAN HET SHOPBAKTERREIN

Het braakliggend terrein langs de Utrechtseweg is ons een doorn in het oog. Na het vertrek van garage Hegeman en de sloop van de gebouwen heeft de ontwikkelaar Arthur Armstrong alleen maar plannen ontwikkeld die bij bevolking en politiek onhaalbaar bleken. Ook op dit moment is hij weer bezig met kansloze plannen. Met als gevolg: een langdurige wond in ons woon- en werkgebied.       Als betrokken wijkbewoners hebben wij nu het initiatief genomen om zelf plannen voor het gebied te ontwikkelen. Die willen wij aan de wijk en de politiek gaan voorleggen.

De invulling van een zo centraal in ons leefgebied gelegen locatie is geen sinecure. Er leven in de wijk allerlei ideeën over wat wenselijk en belangrijk is. Daarom hebben wij een drietal opties ontwikkeld. In de komende discussie daarover kunnen uiteraard nog andere mogelijkheden aan de orde komen.

Onze opties zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Het gebied moet primair een belangrijke functie krijgen voor Lombok, Heijenoord en Hoogstede/Klingelbeek. Geen stadsdeel- of stedelijke functie dus.
 • De bebouwing moet passen in de schaal en maat van het omliggende gebied. Dus geen grootschalige landmarks, maar kleinschalige toevoegingen.
 • De invulling moet slechts een beperkte autoverkeer aantrekkende werking hebben. De huidige overbelasting van vooral de Oranjestraat en de Utrechtseweg mag niet nog eens belangrijk worden vergroot.
 • Het is van belang dat een buurtsupermarkt voor de wijk behouden blijft. De huidige SPAR heeft aangegeven binnen ca. 2 jaar te stoppen, onder meer omdat de huidige vestiging aan de Oranjestraat te klein is (300 m2) en bovendien ongunstig gelegen voor parkeren en bevoorrading. Op het shopbakterrein kan een ruimer alternatief worden geboden.
 • De invulling van de locatie zal een stimulans moeten kunnen geven aan de huidige ondernemers in de wijk.
 • De Gebiedsvisie Spoorzone West is leidend voor de nieuwe invulling.
 • Minimaal overlast voor de direct omwonenden; parkeren ondergronds (behalve voor de villa).

Onze alternatieven:

 • Optie 1. Lombok Plaza: een gezellig buurtplein met diverse functies.
 • Optie 2. Buurtsuper Hegeman
 • Optie 3. Buurtsuper Hegeman Plus

De opties 2 en 3 beslaan vrijwel alleen het Hegemanterrein. De veel completere optie 1 neemt ook het terrein van de villa De Twee Zuylen mee.

Hier de links naar  de huidige situatie, optie 1, optie 2 en optie 3.

 

Kleine supermarkten: Spar City Store

In De Gelderlander van zaterdag 8 februari 2014 (pag.33): Spar City Store.

Dat kleine supermarkten geen toekomst meer zouden hebben is allang achterhaald.

In Arnhem opent de Spar binnenkort op het Willemsplein een kleine supermarkt volgens haar nieuwe formule (winkelvloeroppervlakte 350 m2).

 

In de huidige hectische maatschappij, steeds meer een 24/7 economie, maken we meer en meer gebruik van winkels op onze route van en naar het werk. En dat gaat ten kosten van de supermarkten in de buurt.

De Spar City Store wordt ook wel eens de nieuwe binnen stedelijke buurtwinkel genoemd. Uiteindelijke zullen er circa vijftig-zeventig stadswinkels in Nederland verschijven, vooral in de grotere steden.